Thông tin dự án

Phòng thí nghiệm Công nghệ thiết kế và Gia công tiên tiến

Khoa Cơ Khí

2013 - 2016

Các dự án nhóm B