Thông tin đề tài

Xây dựng thuật toán phát hiện ảnh giả mạo dưới hình thức copy-rotate-move dùng moment Zernike

TNCS-2014- ĐĐT-09

ThS.NCS. Huỳnh Khả Tú PGS.TS. Lê Tiến Thường

 

 

 

 

05/06/2020

05/06/2020

 

 

Đang triển khai