Thông tin đề tài

Phát triển hệ thống mã hóa dữ liệu có bảo vệ tính riêng tư đặc trưng sinh trắc trên thiết bị di động thông minh chạy Android sử dụng khuôn mặt và dấu vân tay

T-KHMT-2014-89

ThS. Trương Quang Hải ThS. Nguyễn Ngọc Thiên An

Trường (Đặt hàng)

 

 

 

10/04/2020

10/04/2020

 

 

Đang triển khai