Thông tin đề tài

Nghiên cứu và mô phỏng động học phản ứng transester hoá dầu thực vật để xuất bio-diesel

B2009-20-14

TS. Mai Thanh Phong

Đại học Quốc gia (Bộ)

Thực nghiệm

PGS.TS. Phan Đình Tuấn TS. Nguyễn Hữu Lương TS. Nguyễn Vĩnh Khanh

Khoa Kỹ thuật Hoá học

2009 - 2010

Nghiên cứu, xác định hằng số vận tốc phản ứng, xác lập phương trình động học cuả phản ứng transester, hoá một số dầu thực vật sẵn có ở Việt Nam để sản xuất bio-diesel. NC sự ảnh hưởng của nhiệt độ lên hằng số vận tốc phản ứng. Nghiên cứu động học phản ứng

 

Thanh lý HT

Chia sẻ Print Email
free sex porn hd porno
mixhdfilm
porn videos
maltepe escort
atasehir escort