Quy trình dự án

Được sự cho phép của Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM, Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án giới thiệu các quy trình nghiệp vụ trong quản lý các hoạt động khoa học công nghệ tại Trường Đại học Bách Khoa.

Thông tin, ý kiến đóng góp, Quý Thầy/ Cô vui lòng phản hồi về địa chỉ sau: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DANH SÁCH QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

STT MÃ QUY TRÌNH TÊN QUY TRÌNH
1 QTKHCN-14  Quy trình lập danh mục và dự toán mua sắm thiết bị
2 QTKHCN-15  Quy trình chuẩn bị đấu thầu
3 QTKHCN-16  Quy trình tổ chức đấu thầu
4 QTKHCN-17  Quy trình ký hợp đồng, thanh toán hợp đồng
5 QTKHCN-18  Quy trình kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành
6 QTKHCN-19  Quy trình đăng ký dự án mới
7 QTKHCN-20  Quy trình đăng ký công nhận PTN trọng điểm ĐHQG-HCM
Nike Converse Shoes
free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort