Thông tin chuyên gia

TS. Vũ Xuân Hòa

Kỹ thuật Xây dựng

 

Xây dựng

Công nghệ chế tạo, cơ chế chịu lực, phương pháp tính toán - thiết kế kết cấu BTDƯL (2007)
Công nghệ thi công, cơ chế chịu lực, phương pháp tính toán - thiết kế kết cấu nhịp cầu vượt nhịp lớn bằng BTDƯL (2007)
Phương pháp tính toán - thiết kế, phương pháp kiểm định đánh giá chất lượng và đánh giá khả năng chịu tải của cọc đơn và móng cọc (đặc biệt là cọc nhồi) trong điều kiện nền đất yếu. (2007)