Thông tin chuyên gia

TS. Vũ Xuân Dũng

Kỹ thuật Xây dựng

 

 

Nghiên cứu đặc tính cơ học của vật liệu bê tông dưới tác động của va chạm với tốc độ lớn (2010)
Nghiên cứu va chạm của tường bê tông cốt thép và máy bay hoặc tên lửa bằng phần mềm ABAQUS (2013)