Thông tin chuyên gia

TS. Trương Ngọc Tường

Kỹ thuật Xây dựng

 

Thủy lợi

Động lực học biển (coastal dynamics) (2005)
Kỹ thuật công trình biển (coastal structures engineering) (2005)
Thủy lục cửa sông và ven biển (estuarine & coastal hydraulics) (2005)
Mô hình dòng chảy 1 chiều (thủy lực, lan truyền chất, công trình thủy, bồi xói ...) (2007)
Mô hình dòng chảy 2 chiều (thủy lực, lan truyền chất, công trình, bùn cát ...) (2007)
Mô hình lan truyền sóng biển vào vùng nước nông (2007)
Cảng & công trình biển (ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, giải pháp kết cấu hợp lý, ...) (2007)
Nghiên cứu phổ sóng biển (2007)