Biểu mẫu đăng Sáng chế Quốc tế

23-11-2017 07:50

Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ (IPTC) - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là đơn vị hỗ trợ cho các Thầy cô đăng ký Sáng chế Quốc tế.

-  Quy trình nộp đơn: Các Thầy/ Cô cung cấp thông tin về sáng chế cho Trung tâm, phía Trung tâm sẽ ký cam kết bảo mật để bảo đảm các thông tin Thầy/ Cô cung cấp không bị lộ cho bất kỳ cá nhân nào.

+ Trung tâm sẽ hỗ trợ các Thầy/ Cô viết bản mô tả hoàn chỉnh, dịch thuật sang ngôn ngữ mà quốc gia nộp sáng chế yêu cầu (Mỹ);
+ Trung tâm hỗ trợ các Thầy / Cô trong việc nộp đơn đăng ký sáng chế tại  Mỹ;
+ Trung tâm sẽ theo dõi đơn và hỗ trợ các Thầy/ Cô bổ sung, sửa các nội dung theo yêu cầu của Mỹ (nếu có)

- Trung tâm sẽ chi trả toàn bộ mọi chị phí cho việc nộp đơn trong giai đoạn 2017-2018, các Thầy/ Cô không phải trả bất kỳ phí nào tại Mỹ;

Yêu cầu duy nhất: Các Thầy/ Cô hỗ trợ Trung tâm trong việc cung cấp thông tin về sáng chế và cung cấp thông tin để Trung tâm viết bản mô tả hoàn chỉnh.

Download

Bảng bộc lộ thông tin sáng chế

Cam kết bảo mật

Phiếu đề xuất đăng ký sáng chế