Cập nhật lần cuối: 07 Tháng 9 2017

Ngày 06.02.2015, GS. TS. Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM đã ký Quyết định số 84/QĐ-ĐHQG ban hành Quy chế Quản trị Tài sản Trí tuệ trong Đại học Quốc gia TP.HCM, thay thế Quy định Sở hữu Trí tuệ đã ban hành ngày 04.3.2009 trước đó.

more
Cập nhật lần cuối: 01 Tháng 9 2017

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

more
Cập nhật lần cuối: 01 Tháng 9 2017

HƯỚNG DẪN VIẾT BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ/GPHI

more