Đăng đề tài NCKH cấp ĐHQG-HCM loại C để thực hiện trong kế hoạch năm 2019

07-02-2018 09:25 AM

Theo kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm, Ban Giám hiệu yêu cầu Quý đơn vị thông báo rộng rãi đến Quý Thầy/Cô thuộc đơn vị mình đăng ký đề tài NCKH cấp ĐHQG-HCM loại C (gọi tắt loại C) sẽ thực hiện trong năm 2019 với các thông tin.

-    Quý Thầy/Cô vào website Cổng Nhân sự Bách khoa, mục Khoa học Công nghệ  để tiến hành đăng ký thuyết minh đề tài.

-    Bộ hồ sơ đề tài theo mẫu đóng thành quyển theo thứ tự như sau:

1)    R00 (trang bìa, với tên đề tài và danh sách cán bộ tham gia phải thống nhất trong thuyết minh);
2)    R01 (thuyết minh, theo Thông tư 55, đăng ký trực tuyến). Do hồ sơ đăng ký ĐHQG yêu cầu bằng file word nên Quý Thầy/Cô cần sử dụng file word để đăng ký và cập nhật thông tin thuyết minh đăng ký vào website của Trường và cần đảm bảo tính thống nhất trên hệ thống;
3)    R03 (Lý lịch khoa học, của chủ nhiệm và thành viên tham gia có chữ ký gốc của người khai đã cập nhật đến thời điểm đăng ký hồ sơ);
4)    R04 (Giấy xác nhận phối hợp thực hiện, các văn bản khác (nếu có) có đầy đủ chữ ký và dấu của các cá nhân, tổ chức có liên quan);

-    Thời hạn nộp hồ sơ:

1)        Đăng ký trực tuyến: trước 24 giờ, Thứ Năm, ngày 01/3/2018. Sau thời gian này, hệ thống sẽ tự đóng, Quý Thầy/Cô sẽ không thể cập nhật thêm thông tin đề tài.
2)    01 bộ hồ sơ gốc (thuyết minh in trên trực tuyến) và 01 đĩa CD ghi tất cả file hồ sơ đăng ký bằng file word về Phòng KHCN&DA: trước 16 giờ, Thứ Sáu, ngày 02/3/2018.

Mọi thông tin chi tiết cần hỗ trợ, Quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ chuyên viên Nguyễn Thị Ngọc Hiền số điện thoại nội bộ 5388, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Để đảm bảo tiến độ công việc theo kế hoạch xét duyệt đề tài, Phòng KHCN&DA sẽ không nhận hồ sơ sau thời hạn nói trên.

Thông tin chi tiết liên quan đăng ký đề tài, Quý Thầy/Cô xem hướng dẫn thực hiện đính kèm.

Download Thông báo