Hội nghị quốc tế "Xây dựng Thành phố thông minh Việt Nam: Tầm nhìn giải pháp"

22-06-2018 07:08 AM

Hội nghị quốc tế "Xây dựng Thành phố thông minh ở Việt Nam: Tầm nhìn và giải pháp" năm 2018 được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác hàng năm giữa Đại học Giao thông vận tải - UTC (Việt Nam) và Đại học Feng Chia - FCU (Đài Loan).

Hội nghị quốc tế về xây dựng thông minh thành phố tại Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 04-06/09/2018 với chủ đề  “Xây dựng thông minh thành phố tại Việt Nam: Tầm nhìn và giải pháp”.

Hội thảo tập trung vào các nội dung chính:

Mô hình quản lý đô thị thông minh (Smart urban management and development model;...)

Quản lý  an ninh và an toàn (Security, privacy and safety systems; Emergency management;...)

Quản lý giao thông vận tải (Advanced public transportation management; Ports, waterways, inland, vessel traffic navigation and management; Intelligent logistics;...)

Quản lý môi trường (Climate change adaptation and resilience; Emissions, noise, environment management;...)

Hệ thống giao thông thông minh (Transport management and operation center; ITS user services; Artificial transportation systems; Transportation electrification;...)

Công nghệ thông minh (Big data and naturalistic datasets; Modeling, control and simulation; advanced sensing, detectors and actuators; Inter-vehicular networks; IoT and sensor network; Renewable energy;...)

Hệ thống di động thông minh (Automated vehicles with/without pilot/driver; Parallel driving; Cyber-physical-social systems based connected automated vehicles; Vehicle hardware/software; Smart mobility;...)

Hệ thống hỗ trợ thông tin (Driver and traveller support systems; Advanced driver assistance systems; Human factors and driver personalization; Human resource education and training for smart cities;...)

Ngôn ngữ Hội thảo: Tiếng Anh

Các bài viết được lựa chọn sẽ được biên tập xuất bản Kỷ yếu hội thảo có chỉ số ISBN.

Thời gian nộp toàn văn bài báo: Ngày 15/7/2018.

LIÊN HỆ
Bà Nguyễn Thị Mai Nhung
450 Lê Văn Việt,P.Tăng Nhơn Phú A , Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh, VN
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (+ 84-28) 3730 9089
Website: smartcity2018.utc2.edu.vn