Hội thảo quốc tế International Symposium on Lowland Technology (ISLT) 2018

15-03-2018 02:08 AM

Vào tháng 9/2018 Trường Đại học Thủy Lợi sẽ chủ trì tổ chức Hội thảo quốc tế về công nghệ cho các vùng đồng bằng (ISLT2018).

Nike Roshe

Đây là một diễn đàn KHCN để các trường giao lưu, trao đổi học thuật với đồng nghiêp và chuyên gia trong & ngoài nước, và cũng là cơ hội để thầy cô công bố các bài báo khoa học.

Trường Đại học Thủy Lợi trân trọng kính đề nghị quý thầy cô quan tâm tham gia, nộp Tóm tắt/Abstract cũng như gửi bài cho hội thảo. Bài viết cần theo template (như files đính kèm) và nộp online tại địa chỉ https://cmt3.research.microsoft.com/User/Login?ReturnUrl=%2FISLT2018

Thời hạn nộp Abstract là 31/3/2018 và Full paper là 15/5/2018.

Các bài báo chất lượng tốt sẽ được BTC lựa chọn để đăng trên số đặc biệt của tạp chí  hạng SCOPUS: Lowland Technology International (http://www.ilt.saga-u.ac.jp/ialt/lti/).

Thông tin chi tiết tại website của Hội nghị

Download

Mẫu Abstract

Mẫu Full paper

free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort