Hội thảo quốc tế BAASANA 2018

01-03-2018 04:21 AM

Trường Đại học Ngoại thương phối hợp cùng Viện Kinh doanh và Khoa học Ứng dụng Bắc Mỹ (Bussiness and Applied Science Academy of North America - BAASANA) thuộc trường Đại học Bloomsburg University of Pennsylvania, Hoa Kỳ, tổ chức hội thảo quốc tế thường niên của BAASANA từ ngày 15-16/05/2018 tại Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội.

Zoom Lebron XV 15 Low

Mục tiêu của BAASANA là nhằm tăng cường trao đổi kiến thức và đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề của thế kỷ 21. Hội thảo quốc tế của BAASANA được tổ chức thường niên ở Bắc Mỹ và ở các nước khác trên thế giới. Hội thảo năm 2018 do Trường Đại học Ngoại thương phối hợp tổ chức là diễn đàn để trao đổi, chia sẽ kiến thức và thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực gồm kinh tế, kinh doanh, giáo dục, pháp luật, công nghệ thông tin ..., trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Các bài viết được chấp nhận cho Hội thảo sẽ được biên tập và xem xét để đăng trên 04 tạp chí quốc tế đồng hành cùng hội thảo. Đặc biệt, Tạp chí International Journal of Business and Globalizasion (Tạp chí thuộc danh mục SCOPUS) đã dành 01 số đặc biệt với chủ đề "Research on Business and Globalisation in Vietnam" cho các bài viết có chất lượng cao. Danh mục 04 tạp chí đồng hành cùng Hội thảo:

- International Journal of Business and Globalizasion (SCOPUS, Inderscience)

- International Journal of Technology Intelligence and Planning (SCOPUS, Inderscience)

- International Journal of Social Entrepreneurship and Innovation (Cabell, Inderscience)

- International Journal of Business & Applied Sciences (Cabell, BAASANA)

Thông tin hội thảo của Trường Đại học Ngoại thương

Thông tin hội thảo của BAASANA

Call for papers

free sex porn hd porno
mixhdfilm
porn videos
maltepe escort
atasehir escort