Project funded by Nafosted

30-08-2017 09:52 AM

Project funded by Nafosted in 2014-2017

 
Project code Project name Project leader Project type Starting day Ending day
103.01-2015.101 Khảo sát hiện tượng nóng chảy của ruy băng graphene bằng phương pháp Động lục học phân tử TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng Nhà nước Nghiên cứu cơ bản 05-05-2016 05-2018
104.01-2015.35 Nghiên cứu sử dụng vật liệu nano từ tính làm xúc tác dị thể cho các phản ứng hình thành liên kết carbon-dị tố TS. Lê Thành Dũng Nhà nước Nghiên cứu cơ bản 05-05-2016 05-2018
103.99-2015.102 Phát triển kỹ thuật điều chế độ rộng xung nhằm nâng cao hiệu suất, chất lượng điện áp/dòng điện của biến tần ma trận đa bậc kiểu gián tiếp TS. Nguyễn Đình Tuyên Nhà nước Nghiên cứu cơ bản 05-05-2016 05-2018
102.01-2015.16 Sử dụng phương pháp hình thức để nhận dạng và phân loại mã độc được đóng gói PGS.TS. Quản Thành Thơ Nhà nước Nghiên cứu cơ bản 05-05-2016 05-2018
106-NN.04-2015.30 Liệu pháp thực khuẩn thể (Phage therapy) trong phòng và trị bệnh cá tra tại Đồng bằng Sông Cửu Long TS. Hoàng Anh Hoàng Nhà nước Nghiên cứu cơ bản 05-05-2016 05-2019
105.99-2015.16 Nghiên cứu loại bỏ kháng sinh trong nước thải bệnh viện bằng công nghệ màng sponge MBR kết hợp quá trình oznone hóa PGS.TS. Bùi Xuân Thành Nhà nước Nghiên cứu cơ bản 05-05-2016 05-2018
107.01-2015.25 Mô hình hóa truyền chất trong môi trường rỗng kép không bão hòa bằng phương pháp đa tỷ lệ TS. Trần Ngọc Tiến Dũng Nhà nước Nghiên cứu cơ bản 05-05-2016 05-2018
103.01-2015.53 Nghiên cứu quan hệ giữa mẫu điều chế độ rộng xung sóng mang và hàm offset trong xử lý tối ưu các tính chất điện trong các bộ biến tần đa bậc PGS.TS. Nguyễn Văn Nhờ Nhà nước Nghiên cứu cơ bản 05-05-2016 05-2018
107.99-2015.30 Ảnh hưởng một số yếu tố chính đến sức kháng cắt của dầm bê tông tiết diện chữ T ứng suất trước gia cường bằng lưới sợi composite TS. Nguyễn Minh Long Nhà nước Nghiên cứu cơ bản 05-05-2016 05-2018
104.06-2015.71 Cấu trúc, liên kết hóa học và tiềm năng ứng dụng của cụm nguyên tử Boron được pha tạp bởi kim loại chuyển tiếp TS. Phạm Hồ Mỹ Phương Nhà nước Nghiên cứu cơ bản 05-05-2016 05-2018
101.03-2015.28 Mô hình mean-field và phương pháp số TS. Nguyễn Tiến Dũng Nhà nước Nghiên cứu cơ bản 05-05-2016 05-2018
107.01-2015.23 Nhận dạng và điều khiển các hệ cơ phi tuyến đa biến MIMO dùng mô hình nơ rôn MIMO NARX phối hợp với các thuật toán tính toán mềm. PGS.TS. Hồ Phạm Huy Ánh Nhà nước Nghiên cứu cơ bản 05-05-2016 05-2018
104.02-2015.95 Nghiên cứu ứng dụng hóa học "Click" trong polyme tự lành theo cơ chế "Tự động" TS. Nguyễn Thị Lệ Thu Nhà nước Nghiên cứu cơ bản 18-08-2016 08-2018
103.01-2014.86 Khảo sát cơ chế nguyên tử của quá trình đông đặc chất lỏng 2 chiều bằng phương pháp Động lực học phân tử GS.TS. Võ Văn Hoàng Nhà nước Nghiên cứu Cơ bản 03-2015 03-2017
106-NN.04-2014.69 Độc tính của độc tố vi khuẩn lam đối với vi giáp xác TS. Đào Thanh Sơn Nhà nước Nghiên cứu Cơ bản 03-2015 03-2017
104.01-2014.76 Các phương pháp mới sử dụng xúc tác kim loại chuyển tiếp trong việc gắn Fluor và các nhóm chức chứa Fluor TS. Trương Vũ Thanh Nhà nước Nghiên cứu Cơ bản 03-2015 03-2017
104.99-2014.74 Nhiệt động lực học và ứng dụng trong vấn đề mô hình hoá, phân tích ổn định và điều khiển quá trình hoá học TS. Hoàng Ngọc Hà Nhà nước Nghiên cứu Cơ bản 03-2015 03-2017
104.05-2014.77 Nghiên cứu ứng dụng vật liệu khung kim loại - hữu cơ (MOFs) làm xúc tác cho các phản ứng ghép đôi Carbon - dị tố GS.TS. Phan Thanh Sơn Nam Nhà nước Nghiên cứu cơ bản 06-2015 06-2017
102.04-2014.42 Thiết kế và phân tích các mô hình chọn replay trong mạng chuyển tiếp nhận thức với sai số thông tin kênh truyền TS. Hồ Văn Khương Nhà nước Nghiên cứu cơ bản 05-2015 05-2017
102.04-2013.46 Thiết kế bộ thu phát tối ưu cho kỹ thuật sắp xếp can nhiễu trong kênh truyền MIMO có can nhiễu TS. Hà Hoàng Kha Nhà nước Nghiên cứu Cơ bản 03-2014 03-2016
102.99-2013.36 Tái nhận dạng người trong hệ thống các camera giám sát với góc nhìn không chồng lấp TS. Trương Công Dung Nghi Nhà nước Nghiên cứu Cơ bản 03-2014 03-2016
103.01-2013.74 Phản ứng khử ôxi trên catốt của pin nhiên liệu hyđrô TS. Đỗ Ngọc Sơn Nhà nước Nghiên cứu Cơ bản 03-2014 03-2016
104.03-2013.39 Tổng hợp có điều khiển những dây và tấm nano kẽm oxít (ZnO) ở trên nền graphene và ứng dụng của nó ở trong cảm ứng khí TS. Trần Văn Khải Nhà nước Nghiên cứu Cơ bản 03-2014 03-2017
104.02-2013.18 Nghiên Cứu Tổng Hợp và Phân Tích Regioregular Star-shaped Poly(3- exylthiophene) Cho Ứng Dụng Pin Năng Lượng Mặt Trời Dựa Trên Nền Chất Polyme TS. Nguyễn Trần Hà Nhà nước Nghiên cứu Cơ bản 03-2014 03-2016
104.02-2013.19 Nghiên cứu tổng hợp polyme đặc biệt có “tính nhớ hình” và khảnăng “tự chữa lành” TS. Nguyễn Thị Lệ Thu Nhà nước Nghiên cứu Cơ bản 03-2014 03-2016
104.99-2013.74 Nghiên cứu vi bao chất béo và trích ly chất đạm có hỗ trợ của song siêu âm từ hạt bí ngô (Cucurbita pepo L.) PGS.TS Lê Văn Việt Mẫn Nhà nước Nghiên cứu Cơ bản 03-2014 03-2016
104.03-2013.20

Nghiên cứu chế tạo pin nhiên liệu oxit rắn iO+GDC/LDM/i- TS Lê Minh Viễn Nhà nước Nghiên cứu Cơ bản 03-2014 03-2017
107.02-2013.27 GDC/BSCF5582 và khảo sát khả năng hoạt động sử dụng khí CH4 làm nhiên liệu TS Lương Văn Hải Nhà nước Nghiên cứu Cơ bản 03-2014 03-2016

 

free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort